Pensioenfondsen herstellen, dreiging korting blijft

Korting op pensioen dreigt nog steeds voor veel deelnemers.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds laat zien of er genoeg geld aanwezig is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de tweede maand van 2019 wederom gestegen; van 106% naar 108%. Na maanden van daling liep de rente in februari 2019 weer iets op en ook de aandelenbeurzen noteerden goede rendementen.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) is van belang voor kortingen en indexatie. Deze bleef in februari stabiel op 108%. Dit is hoger dan het wettelijke vereiste minimum van 104,3%, maar een aantal fondsen zit hier nog onder. Mogelijke kortingen per jaareinde 2019 en 2020 zijn daardoor nog niet van de baan.

Wanneer moet een pensioenfonds korten en wanneer mogen zij indexeren?

  • Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad onder 104,3% moeten korten als zij niet binnen 5 achtereenvolgende jaren alsnog de minimale beleidsdekkingsgraad bereiken.
  • Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad vanaf 110% mogen gedeeltelijk indexeren.
  • Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad vanaf 125% mogen volledig indexeren.

Dreiging pensioenkortingen in 2020 en 2021

Heeft een pensioenfondsen na vijf achtereenvolgende jaren nog niet de minimale beleidsdekkingsgraad bereikt? Dan moet een zodanige korting van de pensioenen worden doorgevoerd dat de dekkingsgraad weer op het minimale niveau komt. Deze korting is onherroepelijk, maar mag wel worden gespreid over een periode van maximaal 10 jaren. Pensioenfondsen die sinds 2015 of 2016 een lagere dekkingsgraad hebben dan 104,3% kunnen hier in 2020 of 2021 mee te maken krijgen.

Actuele cijfers grote pensioenfondsen

bpfbouw (Het pensioenfonds voor de bouw) Pensioenfonds Metaal en Techniek Pensioenfonds Zorg en Welzijn ABP Pensioenfonds voor overheid en onderwijs