parallax background


Wordt uw pensioen ook gekort?

Korting op pensioen dreigt voor veel deelnemers.


Korten op pensioen

Pensioen korten? In Nederland? Wij hebben toch zo'n goed pensioenstelsel? Dat klopt. Ons pensioenstelsel is in 2018 zelfs nog tot de beste in de wereld uitgeroepen (Global Pension Index van Mercer). Helaas komt een korting op heel veel pensioenen toch steeds dichterbij. De lage rente speelt hierbij een grote rol. Het is niet voor niets dat veel pensioenfondsen reikhalzend uitkijken naar een pensioenakkoord. Nieuwe regels kunnen korting op de pensioenen namelijk eenvoudiger voorkomen.
In deze blog houden wij de stand van zaken rondom pensioenkortingen nauwlettend in de gaten. Daarbij ontkomen we helaas niet aan lastige begrippen als dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad, maar die leggen we graag aan u uit.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds laat zien of er genoeg geld aanwezig is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april weer wat opgekrabbeld van 106% naar 107%. De rente is na de dip van eind maart weer iets opgelopen en de aandelenbeurzen noteerden in april wederom goede rendementen.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) is van belang voor kortingen en indexatie. Deze is in april stabiel gebleven op 108%. Dit is hoger dan het wettelijke vereiste minimum van 104,3%, maar een aantal fondsen zit hier nog onder. Mogelijke kortingen per jaareinde 2019 en 2020 zijn daardoor nog niet van de baan.

Wanneer moet een pensioenfonds korten en wanneer mogen zij indexeren?


  • Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad onder 104,3% moeten korten als zij niet binnen 5 achtereenvolgende jaren alsnog de minimale beleidsdekkingsgraad bereiken.
  • Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad vanaf 110% mogen gedeeltelijk indexeren.
  • Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad vanaf 125% mogen volledig indexeren.

Dreiging pensioenkortingen in 2020 en 2021

Heeft een pensioenfondsen na vijf achtereenvolgende jaren nog niet de minimale beleidsdekkingsgraad bereikt? Dan moet een zodanige korting van de pensioenen worden doorgevoerd dat de dekkingsgraad weer op het minimale niveau komt. Deze korting is onherroepelijk, maar mag wel worden gespreid over een periode van maximaal 10 jaren. Pensioenfondsen die sinds 2015 of 2016 een lagere dekkingsgraad hebben dan 104,3% kunnen hier in 2020 of 2021 mee te maken krijgen.

Verlagen (of korten) van pensioenen

Zo’n 56% van alle pensioenaanspraken staan uit bij een van de 44 pensioenfondsen waarvan de beleidsdekkingsgraad niet aan het wettelijk vereiste minimum van 104,3% voldoet. Voor deze pensioenfondsen is verlagen (ook wel korten genoemd) onvermijdelijk als andere maatregelen niet meer helpen of niet meer mogelijk zijn.